Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP, tỷ lệ 1/500 được thông qua

Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết được duyệt là khoảng 1.050.463m2, trong đó, có 191.154,1m2 thuộc phường Trương Quang Trọng và 723.000,9m2 thuộc xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi; 136.308m2 thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Có 772.179m2 diện tích quy hoạch đầu tư xây dựng mới và 278.284m2 diện tích quy hoạch chỉnh trang đô thị.

Ranh giới dự án theo quy hoạch, giáp nhà dân, ruộng lúa, trường THCS Tịnh Ấn Tây ở phía Đông; giáp với nhà dân, khu dân cư, đất trồng lúa ở phía Tây; giáp nhà dân và đất trồng ở phía Nam; giáp kênh nước, nhà dân, đất trồng lúa ở phía Bắc.

Dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị - dịch vụ kết hợp công viên cây xanh đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm khai thác tốt quỹ đất hiện có, đáp ứng nhu cầu của dân cư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối; góp phần đưa tiến trình đô thị hóa của TP. Quảng Ngãi được đẩy nhanh.

dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi
Tiến trình đô thị hóa của TP. Quảng Ngãi sẽ được đẩy nhanh hơn nhờ sự góp phần
của dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi

Quy hoạch dự án nhằm mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi cũng như Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Quảng Ngãi đến năm 2030.

Hình thành một khu đô thị - dịch vụ văn minh, hiện đại, có sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, có sự gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo sự phát triển mang tính ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chi tiết. Từ đó, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý quá trình đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch.

Quy hoạch cần phải xác định được quy mô, ranh giới khu vực thiết kế; xác định được tính chất, vai trò của khu vực nằm trong vùng quy hoạch; thu thập xử lý số liệu, tài liệu hiện trạng kinh tế - xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa bàn khu vực được quy hoạch; thực hiện phân tích, đánh giá đúng hiện trạng cảnh quan tự nhiên, dân cư, hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch;

Tiến hành rà soát lại các quy hoạch liên quan; tổ chức nghiên cứu cập nhật, kết nối các dự án chính đang và sắp được triển khai trong vùng quy hoạch; đề xuất các giải pháp đối với việc phân bố đất đai theo các nhu cầu sử dụng đất trong vùng quy hoạch; cân đối việc sử dụng đất đai một cách hợp lý, xác định các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật và quản lý quy hoạch đô thị;

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị phù hợp với đặc thù riêng của địa phương; tính khả thi của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo cao, phù hợp với quy hoạch chung đô thị, tạo sự kết nối đồng bộ với các khu vực lân cận; đề xuất các giải pháp thực hiện và xác định các hang mục công trình ưu tiên đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn cụ thể.

Các tin đăng khác

Danh mục

Bài viết gần nhất